Gespreksvragen en creatieve werkvormen

Coaching, Pastoraat, Zorg

Je kunt ook zelf aan de slag met het boek. Bijvoorbeeld als je coach bent, geestelijk verzorger of pastoraal werker. Door de thematiek van het boek sluit Alles wat zacht was aan bij herkenbare onderwerpen voor veel mensen.

Het boek kan helpen met het op gang brengen van het gesprek en bij reflectie. Hieronder enkele voorbeelden van mogelijke werkvormen.

Gespreksgroep
In een gespreksgroep kun je werken met de afbeeldingen en gedichten uit dit boek door hierbij verschillende vragen te stellen en deze met elkaar te bespreken. Enkele voorbeelden:

1. Waar gaan dit beeld en dit gedicht over?
2. Waar zie je dat aan, waarin lees je dat?
3. Op welke manier zie je er iets van jouw leven in terug?
4. Op welke manier zie je er iets van jouw levensbeschouwing in terug?

Zorg voor een veilige sfeer en begin het gesprek eventueel eerst over wat kwetsbaar en geborgen zijn voor de deelnemers betekent.

Creatieve werkvormen
Andere creatieve werkvormen (algemeen en religieus) bij dit boek, kunnen zijn:

. Lees (samen) een Bijbeltekst, of andere inspirerende tekst
en schrijf er een eigen gedicht bij.
. Maak (samen) bij een Bijbeltekst over het thema Kwetsbaarheid & Geborgenheid een eigen
tekening of schilderijtje. Abstract of figuratief, wat bij iemand past.
. Organiseer een gespreksavond over het thema Kwetsbaarheid & Geborgenheid. Je kunt
daarbij ook een Psalm gebruiken, bijvoorbeeld Psalm 91 of Psalm 139. Laat vervolgens
iedereen hierbij een eigen tekening, schilderijtje of gedicht maken en laat elkaar zien wat je
gemaakt hebt.
. Neem een van de tweeluiken uit dit boek en maak daar een presentatie, meditatie
of een preek omheen.
. Gebruik je lichaam en beeld een van de gedichten uit, of maak er een dans op. Beschut
elkaar bijvoorbeeld in tweetallen.