Het boek doen

Doen rondom het boek

Op deze pagina vind je inspiratie om met Alles wat zacht was aan de slag te gaan en zie je voorbeelden van wat andere lezers doen. Zoals in groepen en als professional.

Dat begint met wat Grady zelf voor je kan betekenen rondom het boek. Zo kan een selectie van de oorspronkelijke kunstwerken worden geƫxposeerd. Grady kan een presentatie geven, met lezers in gesprek gaan en boeken signeren. Ook kunnen er workshops worden georganiseerd met het maken van kunstwerken en gedichten rondom kwetsbaar en geborgen zijn etc. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Werkvormen

Je kunt ook zelf aan de slag met het boek. Bijvoorbeeld als je coach bent, geestelijk verzorger of pastoraal werker. Door de thematiek van het boek sluit Alles wat zacht was aan bij herkenbare onderwerpen voor veel mensen.

Het boek kan helpen met het op gang brengen van het gesprek en bij reflectie. Hieronder enkele voorbeelden van mogelijke werkvormen.

Een praktijkervaring

“Vandaag las ik een gedicht van je voor tijdens een begeleidingssessie! Het trof haar enorm. Het boek met gedicht en kunstwerk in het zicht gezet. Was heel mooi. Ook daar is het heel goed voor te gebruiken. Tijdens coaching, therapie, kerkdiensten, etc..”

“Ze stak een kaars aan. Ik las dit voor. Liet haar het kunstwerk zien en dat bracht gelijk de diepte en geraaktheid”.

Elisabeth de Bruijn

Gespreksgroep
In een gespreksgroep kun je werken met de afbeeldingen en gedichten uit dit boek door hierbij verschillende vragen te stellen en deze met elkaar te bespreken. Enkele voorbeelden:

1. Waar gaan dit beeld en dit gedicht over?
2. Waar zie je dat aan, waarin lees je dat?
3. Op welke manier zie je er iets van jouw leven in terug?
4. Op welke manier zie je er iets van jouw levensbeschouwing in terug?

Zorg voor een veilige sfeer en begin het gesprek eventueel eerst over wat kwetsbaar en geborgen zijn voor de deelnemers betekent.

Een schilderworkshop in een inloophuis, bij Psalm 91.
Dat is een van de inspiratiebronnen van
Alles wat zacht was
Samen Alles wat zacht was lezen
in een groep

Creatieve werkvormen
Andere creatieve werkvormen (algemeen en religieus) bij dit boek, kunnen zijn:

. Lees (samen) een Bijbeltekst, of andere inspirerende tekst en schrijf er een eigen gedicht bij.
. Maak (samen) bij een Bijbeltekst over het thema Kwetsbaarheid & Geborgenheid een eigen
tekening of schilderijtje. Abstract of figuratief, wat bij iemand past.
. Organiseer een gespreksavond over het thema Kwetsbaarheid & Geborgenheid. Je kunt
daarbij ook een Psalm gebruiken, bijvoorbeeld Psalm 91 of Psalm 139. Laat vervolgens
iedereen hierbij een eigen tekening, schilderijtje of gedicht maken en laat elkaar zien wat je
gemaakt hebt.
. Neem een van de beelden met gedicht uit dit boek en maak daar een presentatie, meditatie
of een preek omheen.
. Gebruik je lichaam en beeldt een van de gedichten uit, of maak er een dans op. Beschut
elkaar bijvoorbeeld in tweetallen.