Privacyverklaring 2023

1. Wie ben ik?
Grady van den Bosch

Maker van het boek “Alles wat zacht was”.
info@alleswatzachtwas.nl
Alles wat zacht was is een boek met kunst en poëzie.
Het kan worden gekocht bij mij, bij Uitgever Anderszins, bij boekhandels en webshops

2. Waar heb ik je gegevens voor nodig?
Ik bewaar je voornaam (evt voorletters), achternaam en e-mailadres. Zodat ik contact met je kan opnemen als je het boek wil bestellen. En je adresgegevens om het boek toe te sturen. Wil je een factuur ontvangen, dan verzamel ik ook je evt. bedrijfsnaam. Voor andere vragen en activiteiten rondom het boek heb ik mogelijk ook je telefoonnummer nodig voor contact. (zie ook punt 13).
Het kan dat je deelneemt aan een workshop rondom het boek, dan heb ik deze gegevens ook nodig. Mogelijk ook je bankrekeningnr. Bij evt. restitutie van deelnemersgeld, mocht de workshop niet doorgaan of jij bent zelf verhinderd.
Foto’s en video: ik maak met jouw toestemming foto’s en evt. video van de activiteiten rondom het boek, bijv. bij signeersessies en workshops. Je kunt altijd bezwaar maken, media worden dan verwijderd. Wil je niet worden gefotografeerd of gefilmd, dan zorg ik dat je niet herkenbaar in beeld komt.
Reacties/reviews: ik verzamel reacties en kan deze op de website plaatsen met je naam en evt. professie. Ik vraag hiervoor toestemming.

3, Wie ontvangen je persoonsgegevens?
Dat ben ik zelf. Je gegevens worden niet aan anderen doorgegeven zonder jouw toestemming.
Wel kunnen eventuele reacties op het boek aan de uitgever worden doorgegeven, incl naam en evt. professie.

4. Hoelang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je gegevens zolang als je redelijkerwijs geinteresseerd zou kunnen zijn in de producten rondom “Alles wat zacht was”. Als er geen contact meer is, verwijder ik je gegevens na 2 jaar. Voor sommige gegevens bestaat een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, zoals facturen.

5, Recht op inzage
Je kunt te allen tijde vragen om inzage in de gegevens die ik van je bewaar.

6. Recht op rectificatie
Je kunt te allen tijde vragen om je gegevens te corrigeren wanneer deze onjuist zijn.

7. Recht op wissen van de gegevens
Je kunt te allen tijde vragen om je gegevens te wissen. Mits ik geen gerechtvaardigd doel heb om je gegevens te bewaren (zie ook punt 13) en mits ik niet te maken heb met een wettelijke bewaartermijn.

8. Recht op bezwaar maken
Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.

9. Recht op intrekken van de toestemming
Je kunt te allen tijde je toestemming voor het verwerken van je gegeven intrekken. Let wel: dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienst die ik je lever. De dienst kan dan mogelijk geen doorgang vinden (zie ook punt 13).

10. Overdracht van je gegevens
Ik draag geen gegevens van je over aan derden, zonder jouw toestemming. Alleen reacties op het boek kunnen worden doorgestuurd naar de uitgever: Uitgeverij Anderszins. Zij hebben hun eigen privacyverklaring. (zie ook punt 2)

11. Klachten
Je kunt te allen tijde een klacht indienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wettelijk en contractueel
Wanneer er sprake is van een contractuele samenwerking verwerk ik je gegevens om een contract te kunnen samenstellen en een overeenkomst te kunnen sluiten. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer je me als ZZP-er wil inzetten voor diensten.

13. Heb jij ook plichten?
Wanneer je het boek bij mij wil kopen en evt. mij wil inschakelen voor een activiteit rondom het boek, ben je verplicht om de gegevens die nodig zijn te verstrekken. Anders kan ik geen optimale dienst verlenen, zoals je adequaat informeren, een factuur opstellen, het boek opsturen en efficient communiceren met het oog op optimale samenwerking (zie ook punt 2).

14. Geautomatiseerde besluitvorming
Voor de diensten van STUDIO GRADY is geautomatiseerde besluitvorming niet aan de orde. Zo worden bijvoorbeeld geen kredietwaardigheidgegevens verzameld.